Wij hebben je nodig!

Ingediend door sociaal werker op wo, 09/12/2020 - 14:42
© Unsplash / Clem Onojeghuo

Wij hebben je nodig! 

Werk je in een sterk politiserende sociaalwerkpraktijk of ken je zo’n werking? Zet het project in de kijker op Weliswaar of Sociaal.Net. 

Krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk

Twee jaar geleden legde de sociaalwerkconferentie vijf krachtlijnen van Sterk Sociaal Werk vast. Elke sociale professional heeft deze krachtlijnen in zijn werk zitten. Niet altijd even zichtbaar, maar ze zijn er wel. Ze scheppen een kader, helpen om de eigen opdrachten beter te vatten. Politiserend werken is er één van.

In opvolging van de sociaalwerkconferentie kwam er een actieplan. Politiserend sociaal werk is daarin één van de speerpunten. Socius, steunpunt voor sociaal-cultureel werk, is trekker van deze actie. We werken aan een praktijkgerichte publicatie en een vormingstraject voor praktijkwerkers. Daarnaast willen we samen met Weliswaar en Sociaal.Net sociaal werkers inspireren met sterke politiserende sociaalwerkpraktijken.

Wat zoeken we?

We zoeken kleine en grote praktijkverhalen die de publieke dialoog en het debat aanjagen over hoe we onze samenleving het best organiseren en zo bijdragen aan maatschappelijke verandering. Of je je pijlen nu richt op het publiek aankaarten van een bepaald probleem of op het in vraag stellen van de maatschappelijke orde. Of je nu zelf een alternatief uitbouwt dat toont dat het anders kan of een bepaalde leefstijlkeuze publiek maakt, … We brengen graag de diversiteit aan politiserende praktijken in beeld.

Werk jij in zo’n inspirerende praktijk? Ken jij een project of werking die uitdrukking geeft aan de ‘politieke’ opdracht van het sociaal werk? Aarzel dan niet en geef ons snel een teken via dit formulier, voor 18/12/20. Voor al je vragen één adres: Nele Vanderhulst, 0485 45 10 75 of nele.vanderhulst@socius.be. Bedankt alvast voor je bijdrage aan sterk sociaal politiserend werk!