Social work day 2021

Ingediend door sociaal werker op di, 16/03/2021 - 15:26
stock photo

Beste sociaal werker,

Dankjewel!

Het afgelopen jaar werden er harde noten gekraakt. Denken we maar terug aan de besparingsmaatregelen van de kersverse regering. De kwaliteit van de dienst – en hulpverlening aan de meest kwetsbare burgers kwam op de helling te staan. Jullie maatschappelijk engagement en deelname aan de vuurwerkweek, ging niet onopgemerkt voorbij. Jullie bleven strijden voor sociale rechtvaardigheid, menselijke waardigheid en solidariteit. Niet lang daarna brak de coronacrisis los.

Ondanks de toenemende werkdruk en moeilijke werkomstandigheden, stonden jullie nog steeds paraat. Daarnaast bleven jullie signalen over mentaal onbehagen uitzenden naar diezelfde politieke regering. Het voortschrijdend inzicht leidde tot het besef dat sociaal werkers meer dan ooit nodig zijn bij het bevorderen van psychosociaal welzijn. Hoewel de besparingen onverkort werden doorgevoerd, werden er tijdelijke middelen beschikbaar gesteld om te zorgen voor morgen. Intussen zijn deze middelen permanent geworden en erkent de regering het belang van sociaal werk. Straffer nog, er zijn nu meer sociaal werkers aan de slag dan voor het regeringsbeleid van minister Beke. Dat de werkdruk nog steeds hoog is, staat buiten kijf. De extra tewerkstelling die we onderhandelden in het nieuwe non-profit akkoord, moet daar een antwoord op bieden. Meer nieuws daarover binnenkort!

Geniet van deze bijzondere dag en tot binnenkort

ACV Puls